Welkom bij de module Parkinsonmentaal

Parkinson 0 - Intro3

Deze module is ontwikkeld om in te gaan op niet-motorische, oftewel mentale, klachten die kunnen optreden bij de ziekte van Parkinson. In Nederland hebben 50.000 mensen de ziekte van Parkinson. Het is de snelst groeiende neurologische ziekte ter wereld. Het is een aandoening in de hersenen die zich in zeer diverse vormen uit. Elke persoon met de ziekte van Parkinson heeft zijn “eigen” palet aan symptomen. 

De meest zichtbare en bekende klachten zijn de fysieke (motorische) klachten zoals trillen, traag bewegen, schuifelend lopen, problemen met praten en een vlakke gelaatsuitdrukking. Vanwege deze motorische klachten komen mensen met de ziekte van Parkinson onder behandeling van een neuroloog die medicatie voorschrijft. Hierdoor verbeteren de motorische klachten. Verdere behandeling zal gegeven worden door fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en/of ergotherapeuten, zodat men op een andere manier met de fysieke symptomen leert omgaan en daarmee verergering van de klachten soms kan uitstellen.

Echter naast de motorische symptomen zijn er eigenlijk ook altijd niet-motorische (mentale) symptomen zoals sombere stemming, hallucinaties, vergeetachtigheid, angst, problemen met de impulscontrole, slecht slapen, inactiviteit en problemen met de seksualiteit. Tegenwoordig worden deze symptomen steeds vaker besproken in de behandeling van de ziekte van Parkinson en worden verschillende behandelaren betrokken, zoals maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, psychiaters, seksuologen en psychologen.  De mentale symptomen worden echter nog vaak onvoldoende herkend, terwijl deze door patiënten vaak als veel hinderlijker ervaren worden dan de bekendere motorische klachten. Ook mantelzorgers ervaren grote problemen bij deze mentale symptomen, en weten vaak niet hoe hiermee om te gaan. 

Deze Parkinsonmentaal module geeft zowel mensen met de ziekte van Parkinson als mensen in hun directe omgeving informatie over de mentale klachten. We reiken u strategieën aan om hiermee om te kunnen gaan. Daarnaast kan Parkinsonmentaal u helpen om in gesprek te komen met uw omgeving over de klachten die u moeilijk bespreekbaar vindt. 

De Parkinsonmentaal module is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen experts op het gebied van de behandeling van niet-motorische symptomen vanuit Parnassia Groep en het Amsterdam UMC, locatie VUmc, samen met patiënt-onderzoekers vanuit de Parkinson Vereniging. De module wordt u kosteloos en belangeloos ter beschikking gesteld. U kunt hier geheel anoniem gebruik van maken; er worden geen persoonlijke gegevens van u gevraagd.

Scroll naar top