Apathie in combinatie met depressie

‘Ik heb nergens meer zin in en voel me daar zo schuldig over’

‘Ik krijg het niet voor elkaar om die band te plakken; dat kost me teveel moeite’

‘Niets interesseert me meer. Ik voel me zo wanhopig, ik ga nooit meer ergens van genieten’

Parkinsonmentaal 4.4 - Apathie_depressie

Wat is apathie in combinatie met depressie?

Apathie komt vaak voor bij de ziekte van Parkinson. Soms gaat dit ook samen met een depressie. Symptomen van apathie en depressie overlappen voor een belangrijk deel wat betreft verlies van interesse en plezier, verminderde energie en vermoeidheid. Dat maakt het onderscheidt tussen beide soms lastig. Anders dan bij apathie wordt depressie juist gekenmerkt door een sombere stemming met negatieve gevoelens en gedachten [zie Somberheid, onderdeel Depressie]. Het is belangrijk dat onderscheid tussen depressie en apathie gemaakt wordt, aangezien de behandeling van depressie een andere is dan die van apathie. Bij een depressie en apathie zijn er een aantal verschillen en overeenkomsten die hieronder genoemd staan:

Apathie

Verminderd:
Initiatief
Deelname activiteiten (tenzij door anderen)
Interesse sociale activiteit
Interesse alledaagse activiteiten
Interesse starten nieuwe activiteit
Interesse buitenwereld
Interesse in ander
Uiting emoties
Bezorgdheid
Betrokkenheid bij andere
Emotioneel vlakker

Overlap apathie en depressie

Traagheid
Geen plezier beleven
Energieloos
Minder lichamelijk actief
Minder enthousiasme

Depressie

Somber
Schuldgevoel
Negatieve gedachten/ gevoelens
Hulpeloosheid
Hopeloosheid
Pessimisme
Veel zelfkritiek
Angst
Zelfmoordgedachten

Pictogram-Parkinson-1-Voorbeeld

Voorbeeld

Een vrouw vertelt dat ze al lange tijd geen contacten meer heeft met haar vriendinnen, simpelweg omdat ze geen zin er meer in had. Ze zat liever thuis, een beetje tv te kijken waar ze met veel plezier bepaalde series volgde. De laatste weken merkt ze echter dat ze geen plezier meer heeft in tv kijken, en voelt ze zich somber en terneergeslagen. Ze ziet de toekomst somber in.

Patiënt
Pictogram-Parkinson-2-Gevolgen

Wat zijn de gevolgen?

Bij de combinatie van apathie met depressie is er vaak sprake van een ernstige lijdensdruk. Hierbij kunnen op meerdere gebieden problemen ontstaan, zoals gewichtsverlies, zelfverwaarlozing, verlies sociale contacten of zelfs zelfmoordgedachten. Ook de achteruitgang van het algehele lichamelijke functioneren is een ernstige complicatie. [zie Somberheid, onderdeel Depressie]

Pictogram-Parkinson-3-Hoe-gaat-dat-bij-u

Hoe is dat bij u?

Heeft u minder interesse en bent u ook somber? Hoe ziet u de toekomst? Kunt u nog genieten van dingen? U kunt nu uw gedachten noteren, zodat u daar met anderen over kunt praten, of het later nog eens na kunt lezen.

Pictogram-Parkinson-4-Wat-kan-helpen

Wat kan helpen?

Het belangrijkste is dat u de klachten herkent en onderkent. Bespreek uw klachten met uw naasten en zoek hulp bij uw behandelaar.

Deze e-health is niet bedoeld als vervanging voor professionele hulp. Houdt contact met uw behandelaren/ coaches/ begeleiders en bespreek daar altijd wat u als lastig ervaart.

Pictogram-Parkinson-5-Wat-kan-een-naaste-betekenen

Wat kan een naaste betekenen?

  • Herken de klachten en neem ze serieus.
  • Wanneer u bovenstaande klachten herkent bij de ander, probeer hier dan over te praten.
  • Zoek samen hulp van de behandelaar voor de juiste behandeling.
Scroll naar top