Apathie in doen

‘Vroeger viste ik altijd’

‘Ik fietste altijd uren achter elkaar door de polders, heerlijk! Dat is wel al lang geleden’

‘Met mijn maten biljarten op dinsdagavond, zegt me niet zo veel meer’

Parkinsonmentaal 4.2 - Apathie_doen

Wat is apathie in doen?

Door verminderde motivatie en drive, maar ook de afname van ideeën, is er afname van activiteiten. Men onderneemt minder, en is onverschillig. Opmerkelijk is de afwezigheid van een sombere stemming en van gevoelens van schuld en waardeloosheid. Deze gevoelens komen bij een depressie juist wel voor. Stimulatie door anderen is nodig om tot activatie te komen. Daarbij is er de neiging om ook dan toch niet mee te doen aan activiteiten, vanwege gebrek aan energie en interesse.

Pictogram-Parkinson-1-Voorbeeld

Voorbeeld

Een man is altijd een enthousiast fietser geweest. Er ging geen dag voorbij dat hij niet even een uurtje ging fietsen; weer of geen weer. Zijn vriendin vertelt dat hij sinds drie weken niet vooruit te branden is. Ze maakt zich zorgen om hem. Ze is bang dat hij depressief is, maar hij is niet treurig of somber. Hij lijkt het fietsen niet te missen, en vindt het wel ‘prima zo’. De man glimlacht en haalt alleen zijn schouders op als reactie op wat zijn vriendin vertelt.

Patiënt
Pictogram-Parkinson-2-Gevolgen

Wat zijn de gevolgen?

Door gebrek aan initiatief en verminderde activiteit kan eenzaamheid ontstaan. Hobby’s worden niet meer gedaan, sociale contacten worden niet meer onderhouden, en volledige passiviteit ligt op de loer. De omgeving kan hier weinig begrip voor hebben, en denken dat er sprake is van ‘luiheid’. Het continu moeten stimuleren van iemand met apathie, kan tot frustratie leiden bij de naaste, waardoor deze afhaakt. Dit alles kan leiden tot sociaal isolement, inactiviteit en verwaarlozing.

Pictogram-Parkinson-3-Hoe-gaat-dat-bij-u

Hoe is dat bij u?

Heeft u nog hobby’s? Wat doet u op een dag/week? Moeten anderen u motiveren om actief te worden? U kunt nu uw gedachten noteren, zodat u daar met anderen over kunt praten, of het later nog eens na kunt lezen.

Pictogram-Parkinson-4-Wat-kan-helpen

Wat kan helpen?

Misschien lijkt u er zelf niet zoveel last van te hebben, maar vooral uw naasten. Toch kan het zo zijn dat u zelf ook merkt dat u weinig motivatie heeft om dingen te gaan doen.

  • Maak afspraken met uw naasten over welke activiteiten u zeker gaat ondernemen
  • Geef aan hoe u het liefst gestimuleerd wordt om deze activiteiten ook te gaan doen.
  • Bespreek met uw behandelaar mogelijkheden voor behandeling/begeleiding.
Deze e-health is niet bedoeld als vervanging voor professionele hulp. Houdt contact met uw behandelaren/ coaches/ begeleiders en bespreek daar altijd wat u als lastig ervaart.
Pictogram-Parkinson-5-Wat-kan-een-naaste-betekenen

Wat kan een naaste betekenen?

  • Ga na of er sprake is van minder motivatie om dingen te ondernemen, of (ook) van verminderde interesse en minder ideeën.
  • Bespreek met elkaar de volgende punten en maak afspraken over hoe de ander het beste gestimuleerd kan worden:
  1. Wat betekent het voor u als naaste om steeds de motor te zijn?
  2. Hoe is dat voor de ander?
  3. Wat werkt voor u het prettigste in de begeleiding en wat voor de ander?
Scroll naar top