Bang voor de reacties van anderen

“Wat zullen ze wel niet van me denken?”

“Ik heb mezelf erin getraind om het trillen van mijn hand niet zichtbaar te laten zijn, voor zover als dat kan.’

“Mensen kunnen zo onaardig reageren op mijn traagheid.”

“Ik ga wel eens sociale afspraken uit de weg omdat ik me onzeker voel.”

Parkinsonmentaal 1.2 - Angst_Anderen

Wat betekent het om bang te zijn voor de reacties van anderen?

Lichamelijke klachten bij de ziekte van Parkinson zijn vaak zichtbaar voor anderen. Hierdoor kun je je minder op je gemak voelen bij andere mensen en bang zijn dat anderen zich negatief gedragen (ongeduldig zijn, je uitlachen, negatief over je praten) of negatief over je denken (‘die kan nog maar weinig’). Deze angst heeft soms tot gevolg dat je het contact met anderen uit de weg gaat.

Als je bang bent voor iets, richt je daar je aandacht op. Hierdoor word je je meer bewust van datgene waar je bang voor bent. Hierdoor gebeurt juist vaak datgene waar je bang voor bent, hoe je het ook probeert te onderdrukken.

Pictogram-Parkinson-1-Voorbeeld

Voorbeeld

Veel mensen met de ziekte van Parkinson hebben last van trillende handen. Dat is zichtbaar voor andere mensen. Sommige mensen vinden het niet prettig dat anderen zien dat ze iets hebben: “wat zullen anderen wel niet van me denken als ik zo tril, straks laat ik iets vallen, dan sta ik daar voor gek”. Daarom proberen ze te voorkomen dat hun handen trillen, en gaan ze op hun trillende handen letten. De moeite die het kost om het trillen te onderdrukken, kan ervoor zorgen dat er zoveel spierspanning ontstaat dat de handen juist heviger gaan trillen.

Patiënt
Pictogram-Parkinson-2-Gevolgen

Wat zijn de gevolgen?

Als je bang bent dat zoiets in het vervolg weer gebeurt, kun je situaties waar andere mensen zijn uit de weg gaan. Zoals dat je thuisblijft wanneer je wordt uitgenodigd voor een verjaardag. Het gevolg daarvan is wel dat je dan sociaal contact en een mogelijke positieve ervaring (afleiding, gezellig samenzijn) verliest. Bang zijn voor de reacties van anderen hangt ook samen met verdriet en boosheid:

  • verdriet over het verlies van gezondheid en aanzien
  • boosheid op de ziekte, de trillende handen, traagheid, zichzelf
Pictogram-Parkinson-3-Hoe-gaat-dat-bij-u

Hoe is dat bij u?

Bent u ook bang voor de reacties van anderen? Waar bent u bang voor? Hoe gaat zoiets bij u? U kunt nu uw gedachten noteren, zodat u daar met anderen over kunt praten, of het later nog eens na kunt lezen.

Pictogram-Parkinson-4-Wat-kan-helpen

Wat kan helpen?

Het bespreken van de angst voor de reacties van anderen kan helpend zijn. Ook kan het helpen om een onderscheid te leren maken tussen gedachten en gevoelens. Bij gedachten kun je weer een onderscheid maken tussen gedachten die helpen en gedachten die niet helpen . Hiervoor kunt een zogenaamd G-schema gebruiken.

Deze e-health is niet bedoeld als vervanging voor professionele hulp. Houdt contact met uw behandelaren/ coaches/ begeleiders en bespreek daar altijd wat u als lastig ervaart.

Scroll naar top