Somberheid over de toekomst

 “Hoe moet dat als de ziekte vordert, dat kan ik niet aan”

“Ik zie de toekomst somber in, straks ben ik helemaal afhankelijk van mijn vrouw” 

“Het is hopeloos om te weten dat de ziekte niet genezen kan worden” 

“Straks kan ik helemaal niets meer en word ik dement” 

Parkinsonmentaal 5.2 - Somberheid_Toekomst

Wat is somberheid over de toekomst?

Dat de ziekte van Parkinson ongeneeslijk is, zorgt er bij veel mensen voor dat zij meer somber kijken naar de toekomst. Ze zijn bang voor wat er komen gaat en ervaren bijvoorbeeld een hopeloosheid/ machteloosheid. Verlies is een belangrijk thema bij de ziekte van Parkinson. Steeds verandert er weer iets, en gaat iets minder goed of anders dan je gewend bent. Dit heeft effect op je relaties, werk, sport, maatschappelijke positie en hobby’s. Het keer op keer moeten aanpassen en accepteren, kan leiden tot sombere gevoelens en gedachten over de toekomst.

Pictogram-Parkinson-1-Voorbeeld

Voorbeeld

Dat de ziekte van Parkinson ongeneeslijk is, zorgt er bij veel mensen voor dat zij meer somber kijken naar de toekomst. Ze zijn bang voor wat er komen gaat en ervaren bijvoorbeeld een hopeloosheid/ machteloosheid. Verlies is een belangrijk thema bij de ziekte van Parkinson. Steeds verandert er weer iets, en gaat iets minder goed of anders dan je gewend bent. Dit heeft effect op je relaties, werk, sport, maatschappelijke positie en hobby’s. Het keer op keer moeten aanpassen en accepteren, kan leiden tot sombere gevoelens en gedachten over de toekomst.

Patiënt
Pictogram-Parkinson-2-Gevolgen

Wat zijn de gevolgen?

Als mensen langere tijd met somberheid en zorgen over de toekomst blijven rondlopen, bestaat de kans dat de somberheid gaat verergeren en overheersen. Hierdoor kan zich een depressie ontwikkelen. [Zie Depressie]

Pictogram-Parkinson-3-Hoe-gaat-dat-bij-u

Hoe is dat bij u?

Heeft somberheid bij u de overhand? Hoe is dat bij u? U kunt nu uw gedachten noteren, zodat u daar met anderen over kunt praten, of het later nog eens na kunt lezen.

Pictogram-Parkinson-4-Wat-kan-helpen

Wat kan helpen?

  •  Maak een praktisch toekomstplan, waarbij u uitgaat van ‘Stel dat… dan…..’ 
  • Bespreek met uw naasten welke begeleiding u wilt hebben bij achteruitgang van de ziekte. Bijvoorbeeld: ‘Stel dat ik meer hulp nodig heb bij het autorijden, dan wil ik graag dat mijn man dit overneemt’.
Deze e-health is niet bedoeld als vervanging voor professionele hulp. Houdt contact met uw behandelaren/ coaches/ begeleiders en bespreek daar altijd wat u als lastig ervaart.
Pictogram-Parkinson-5-Wat-kan-een-naaste-betekenen

Wat kan een naaste betekenen?

  • Ga in gesprek met elkaar over het toekomstplan. 
  • Neem de uitgesproken zorgen serieus.
Scroll naar top