Verstoorde ademhaling (apneu)

“Ik luister regelmatig naar de ademhaling van mijn man, die soms opeens stopt”

“Soms schrik ik wakker van mijn eigen gesnurk”

Parkinsonmentaal 3.5 - Slaap_apneu

Wat is een verstoorde ademhaling (apneu)?

Tijdens de slaap verslappen de spieren. Bij slaap-apneu veroorzaakt deze verslapping onder andere dat de tong de ademhaling blokkeert. Dit komt vaker voor bij gezette mensen. Het ademen (vaak snurken) stokt regelmatig meer dan 20 keer per nacht, langer dan 10 seconden. Dit leidt tot zuurstoftekort, waardoor men steeds wakker wordt en niet in een diepe slaap raakt.

Pictogram-Parkinson-1-Voorbeeld

Voorbeeld

Anne (60) vertelt dat ze regelmatig in volledige paniek in de nacht wakker werd, en niet begreep waarom. Al een paar jaar was ze in de ochtend niet uitgerust, en stond ze moe en met hoofdpijn op. Overdag was ze moe en slaperig, en dreigde ze zelfs in slaap te vallen bij het besturen van haar auto. Recent heeft zij een slaaponderzoek gehad en daaruit bleek dat haar ademhaling tijdens haar slaap ruim 30 keer per uur stokte. Daardoor was een normale slaapcyclus onmogelijk en was zij volledig uitgeput geraakt.

Patiënt
Pictogram-Parkinson-2-Gevolgen

Wat zijn de gevolgen?

Het slechte slapen wreekt zich overdag. Mogelijke gevolgen zijn onder meer: slaperigheid, hoofdpijn, slechte concentratie, gedragsveranderingen en depressies. Daarnaast zijn er risico’s in verband met aandoeningen als hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht.

Pictogram-Parkinson-3-Hoe-gaat-dat-bij-u

Hoe is dat bij u?

Heeft u slaap apneu? Hoe gaat zoiets bij u? U kunt nu uw gedachten noteren, zodat u daar met anderen over kunt praten, of het later nog eens na kunt lezen.

Pictogram-Parkinson-4-Wat-kan-helpen

Wat kan helpen?

  • Algemene adviezen:
  1. Gebruik geen alcohol voor het slapen gaan.
  2. Stop met roken.
  • Overgewicht: Voorkom overgewicht. Een slaapapneu leidt tot obesitas, en andersom kan obesitas leiden tot een slaapapneu. Het is de kunst om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Over het algemeen vermindert slaapapneu wanneer het gewicht vermindert. Als afvallen niet lukt, vraag dan uw huisarts een begeleiding of om een verwijzing naar een diëtist.
  • Slaaponderzoek: Via uw huisarts en/of behandelend neuroloog kunt u informeren naar de mogelijkheden van een slaaponderzoek. Meestal vindt dit plaats in een ziekenhuis of een slaapcentrum, waarbij van u gedurende een nacht allerlei waarden worden geregistreerd. Dit levert veel informatie op over de kwaliteit van de slaap. Op basis van dit onderzoek vindt vaak een doorverwijzing plaats naar een longarts als een verstoring wordt geconstateerd met betrekking tot de ademhaling. Die kan een advies geven over hulpmiddelen om slaapapneu tegen te gaan, bijvoorbeeld het gebruik van een speciale beugel of een “Continuous positive airway pressure” (CPAP) masker tijdens het slapen.
  • CPAP masker: Als u een CPAP-masker gebruikt, en u krijgt een opname in het ziekenhuis, zorg er dan voor dat het gebruik van het masker bij het ziekenhuis bekend is. En als u wordt geopereerd:
  1. Maak de chirurg en de anesthesist altijd attent op het gebruik van het CPAP-masker. Bespreek met hen welke maatregelen zij gaan nemen.
  2. Neem bij operaties altijd uw CPAP mee.
  3. Verzeker u ervan dat het personeel van de uitslaapkamer van uw situatie op de hoogte is.
  4. Verzeker u ervan dat het verplegend personeel van de afdeling vertrouwd is met de CPAP.
Deze e-health is niet bedoeld als vervanging voor professionele hulp. Houdt contact met uw behandelaren/ coaches/ begeleiders en bespreek daar altijd wat u als lastig ervaart.
Pictogram-Parkinson-5-Wat-kan-een-naaste-betekenen

Wat kan een naaste betekenen?

Geef aan wanneer de ademhaling regelmatig stopt tijdens het slapen. Zeker als er overdag klachten zijn van moeheid, concentratieproblemen en hoofdpijn kan er sprake zijn van slaapapneu.

Scroll naar top