Apathie en voelen van emoties

‘Ik voel me leeg’

‘Ik beleef er geen plezier meer aan om muziek te luisteren’

‘Als de kinderen komen, doet het me niet zoveel meer’

Parkinsonmentaal 4.3 - Apathie_emotie

Wat is apathie en het voelen van emoties?

Naast denken en doen is emoties voelen het derde domein wat aangedaan kan zijn bij apathie. Bij apathie is de emotionele reactie op de omgeving minder sterk. Zowel op plezierige als onplezierige gebeurtenissen is er een vlakke emotionele reactie of geen emotionele reactie. Ook zijn de spontane eigen emotionele reacties vaak verminderd of afwezig. Hierdoor voelen personen zich afgevlakt of leeg.

Pictogram-Parkinson-1-Voorbeeld

Voorbeeld

Een vrouw vertelt dat ze vorige week naar het strand is geweest met haar vriendin. Ze vertelt dat ze het wel fijn vond, maar dat ze het intense gevoel wat ze haar hele leven al ervaren had bij de zee niet meer voelde. Net zoals ze bij veel grappige en verdrietige situaties minder aangedaan lijkt te zijn; het doet haar allemaal niet zoveel. Ze zegt: ’het lijkt of het leven zijn kleur wat verloren heeft’.

Patiënt
Pictogram-Parkinson-2-Gevolgen

Wat zijn de gevolgen?

Door de vlakheid en emotieverlies kunnen mensen met apathie onverschillig overkomen. De leegte die ervaren wordt, maakt het moeilijk om empathisch (meevoelend) te reageren. Door het verminderd vermogen om plezier te ervaren bij activiteiten, neemt de interesse af, en daarmee ook de motivatie om dingen te ondernemen.

Pictogram-Parkinson-3-Hoe-gaat-dat-bij-u

Hoe is dat bij u?

Raken bepaalde situaties u nog? Voelt u zich leeg? Hoe gaat u om met het verminderd ervaren van gevoel? U kunt nu uw gedachten noteren, zodat u daar met anderen over kunt praten, of het later nog eens na kunt lezen.

Pictogram-Parkinson-4-Wat-kan-helpen

Wat kan helpen?

  • Probeer na te gaan wat het effect is van uw emotieverlies. Vraag bij uw omgeving na wat zij ervan merken. Ga na welke situaties u nog wel plezier opleveren en bij welke u wel enige motivatie ervaart.
  • Bespreek met uw behandelaar of aanpassing van medicatie een optie is.
Deze e-health is niet bedoeld als vervanging voor professionele hulp. Houdt contact met uw behandelaren/ coaches/ begeleiders en bespreek daar altijd wat u als lastig ervaart.
Pictogram-Parkinson-5-Wat-kan-een-naaste-betekenen

Wat kan een naaste betekenen?

De emotievervlakking, en het verlies van interesse en van empathie (inleving) die daar mee samen gaan, kunnen een ernstige druk leggen op de relatie met degene met de ziekte van Parkinson. Ga in gesprek, en vraag of er sombere – of schuldgevoelens zijn. Dit kan een aanwijzing zijn voor aanwezigheid van een depressie [zie Somberheid, onderdeel Depressie]. Bespreek dit met de behandelaar.

Scroll naar top