Deze e-health is bedoeld als eerste kennismaking met niet-motorische aspecten van de ziekte van Parkinson voor mensen met Parkinson en hun naasten. Er bestaan nog geen behandelingen om te genezen van Parkinson, en dat zal deze e-health u dus ook niet kunnen bieden. Wat we wel doen, is u de kennis en kunde aanbieden die wij in jaren hebben opgedaan, zodat u een beter begrip van de symptomen  krijgt. Daarbij reiken wij handvatten aan om op een andere manier om te gaan met de symptomen. Daarmee kunt u dat wat lastig is vaak omzeilen.

Iedereen met Parkinson heeft zo zijn “eigen” palet aan symptomen die als lastig worden ervaren. De geboden oplossing werken voor de één wel, maar voor de ander onvoldoende. Het is een persoonlijk experiment om te ervaren wat bij u past en wat niet.

Deze e-health is niet bedoeld als vervanging voor professionele hulp. Houdt contact met uw behandelaren/coaches/begeleiders en bespreek daar altijd wat u als lastig ervaart.

Er zijn verschillende thema’s voor u uitgewerkt. Sommige thema’s bestaan uit een enkele pagina, andere worden onderverdeeld in meerdere subpagina’s. Er zijn zeker nog (sub-)thema’s die u zult missen. We hebben niet geprobeerd om volledig te zijn.

Er is één thema dat invloed heeft op alle andere thema’s, en wat voor alle mensen met de ziekte van Parkinson geldt. Dat is het thema symptoomversterkers.

Elk thema kent de volgende opbouw

  • Eén of enkele citaten van mensen met Parkinson of hun mantelzorgers
  • Een afbeelding passend bij het onderwerp
  • Wat is het? Een introductie op het onderwerp
  • Voorbeelden
  • Wat zijn de gevolgen? Uitleg over de effecten van de besproken niet-motorische klachten
  • Hoe is dat voor u? Gelegenheid om te reflecteren
  • Wat kan helpen? Tips en handreikingen om om te gaan met uw klachten
  • Wat kunt u als naaste doen? Tips en handreikingen om om te gaan met de klachten van uw naaste
Scroll naar top