Somberheid door veranderingen

 “Vroeger kon ik 5 kilometer in een uur lopen, nu doe ik er 2 uur over. Daar baal ik vreselijk van, ik voel me net een slak.”

“Ik zit in een boekenclub, maar moet nu aantekeningen maken, anders vergeet ik waar het boek over gaat. Ik lijk wel dement.” 

“Het lukt me niet meer de knoopjes van mijn overhemd dicht te doen, zo weinig kan ik nog. ”

“Veel dingen kan ik nog wel, maar het echte plezier ervaar ik niet meer zo. ”

Parkinsonmentaal 5.3 - Somberheid_Veranderingen

Wat is somberheid door veranderingen?

Er zijn drie soorten veranderingen waar mensen met de ziekte van Parkinson mee om moeten gaan:

  • Je kunt iets nog wel, maar het gaat op een andere manier dan je gewend bent (bijv. het praten gaat trager): accepteren dat het anders gaat dan voorheen.
  • Je kunt iets nog wel, maar alleen met een hulpmiddel, (bijv. een notitieboekje gebruiken, omdat je het anders vergeet): accepteren dat je het niet meer alleen kunt.
  • Je kunt iets niet meer, iemand moet het van je overnemen (bijv. je kunt je sok niet meer aantrekken en hebt daarvoor iemand nodig): accepteren dat je iets niet meer kunt. 

Veel mensen worden somber van dit soort veranderingen, het gaat hierbij om een ervaring van verlies. Het is een proces van verliezen wat niet stopt. Als je je langere tijd je blijft verzetten tegen de veranderingen, kan de somberheid in ernst toenemen. 

Pictogram-Parkinson-1-Voorbeeld

Voorbeeld

Een vrouw vond het altijd heerlijk om over de pier van Scheveningen te lopen. Vandaag vertelde ze dat ze hiervoor nu een stok nodig heeft, dat het haar nu 5 keer zo lang kost om de afstand af te leggen, en dat ze het dus niet meer kan doen. Ze wil dit dus nooit meer doen, want op deze manier kun je de pier niet goed bewandelen. 

Patiënt
Pictogram-Parkinson-2-Gevolgen

Wat zijn de gevolgen?

Doordat je teveel focust op de beperkingen of veranderingen door de ziekte, verlies je steeds meer het plezier en interesse om dingen te ondernemen. Hierdoor kan somberheid toenemen. Dit kan resulteren in een depressie. [zie Depressie]. 

Pictogram-Parkinson-3-Hoe-gaat-dat-bij-u

Hoe is dat bij u?

Bent u het plezier en interesse om dingen te ondernemen verloren? Hoe is dat bij u? U kunt nu uw gedachten noteren, zodat u daar met anderen over kunt praten, of het later nog eens na kunt lezen.

Pictogram-Parkinson-4-Wat-kan-helpen

Wat kan helpen?

  • Als u moeite heeft met het accepteren en aanvaarden van de veranderingen, bespreek dit dan met uw naasten en/of hulpverleners.
  • Stel prioriteiten en richt u op dingen die u belangrijk vindt en waar u juist meer positieve energie van krijgt. Bijvoorbeeld: ik vind wandelen met mijn naaste belangrijk. Verkies dit boven dingen die u niet lukken en/of frustreren. Vraag hierbij om hulp, dit scheelt tijd en energie. Het invullen van een “Kosten-baten formulier” kan u hier bij helpen [zie bijlage kosten- en baten].
Deze e-health is niet bedoeld als vervanging voor professionele hulp. Houdt contact met uw behandelaren/ coaches/ begeleiders en bespreek daar altijd wat u als lastig ervaart.
Pictogram-Parkinson-5-Wat-kan-een-naaste-betekenen

Wat kan een naaste betekenen?

  • Bied een luisterend oor en denk mee bij het invullen van het kosten baten formulier. 
  • Help uw naaste om te formuleren wat belangrijk voor hem/ haar is. 
  • Zeg niet dat iemand iets ‘maar moet accepteren’; iedereen heeft hierin zijn eigen proces. Gun diegene de tijd.
Scroll naar top